Management - (Carrier|Promotion|Level)

Bij het alomtegenwoordige streven naar alsmaar hogere functies moet ik altijd denken aan het Peterprincipe. In 1969 merkte pedagoog Laurence J. Peter op dat mensen die goed zijn in hun werk vaak promotie maken. Zij worden daarbij beoordeeld op de prestaties in hun huidige functie en niet op de competenties die nodig zijn voor hun nieuwe baan. Zo maken mensen die succesvol zijn net zo lang promotie tot ze op een functie komen die ze eigenlijk níét aankunnen en daar blijven ze dan de rest van hun carrière zitten. Een deprimerende gedachte. Peter formuleerde zijn principe kortweg zo: ‘In een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van onbekwaamheid.ʼ

De minst competente werknemers krijgen promotie naar een managementbaan, zodat ze niet te veel schade aanrichten op de werkvloer.

Striptekenaar Scott Adams - Dilbertprincipe

Level


Powered by ComboStrap